Werkwijze

Werkwijze

Uw stappenplan tot succes start hier!

Echte ondernemers staan open voor onafhankelijk advies, raad en daad, alleen zo behaal je samen TOP RESULTAAT!

Digital Sales Support inventariseert samen met u de bekende, onbekende en aankomende pijnpunten binnen uw organisatie, product of dienst om zo een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken en mogelijke verbeterpunten.

Op basis van een persoonlijke intake, bedrijfs- en concurrentie onderzoek en een persoonlijk bedrijfsanalyse op locatie presenteren wij ik u dé oplossingen voor de pijnpunten, brengen wij u innovatieve oplossingen en een verbeterplan waarmee u succesvoller de toekomst in kunt zonder onnodige investering of inzet van extra personeel.

Op basis van de aangedragen innovatieve verbeteringsmogelijkheden die tot écht resultaat leiden bepaald u zelf
of u de uitvoering intern verzorgd of de uitvoering, training en coaching van betrokken medewerkers en
het onderhoud voor maximaal resultaat aan Digital Sales Support uitbesteed.

Onafhankelijk en verhelderende advies, innovatieve verbeteringsmogelijkheden en top resultaat!

Uw stappenplan tot succes start hier!

Echte ondernemers staan open voor onafhankelijk advies, raad en daad, alleen zo behaal je samen
TOP RESULTAAT!

Digital Sales Support inventariseert samen met u de bekende, onbekende en aankomende pijnpunten binnen uw organisatie, product of dienst om zo een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken en mogelijke verbeterpunten.

Op basis van een persoonlijke intake, bedrijfs- en concurrentie onderzoek en een persoonlijk bedrijfsanalyse op locatie presenteren wij ik u dé oplossingen voor de pijnpunten, brengen wij u innovatieve oplossingen en een verbeterplan waarmee u succesvoller de toekomst in kunt zonder onnodige investering of inzet van extra personeel.

Op basis van de aangedragen innovatieve verbeteringsmogelijkheden die tot écht resultaat leiden bepaald u zelf
of u de uitvoering intern verzorgd of de uitvoering, training en coaching van betrokken medewerkers en
het onderhoud voor maximaal resultaat aan Digital Sales Support uitbesteed.

Onafhankelijk en verhelderende advies, innovatieve verbeteringsmogelijkheden en top resultaat!

Persoonlijke intake

Om een perfect werkend plan te kunnen ontwikkelen die u topresultaten gaan opleveren dienen wij ons in te leven in uw zakelijke denkwijze, missie, visie, strategie en toekomst wensen, hierbij starten we met een persoonlijke intake.

Tijdens dit persoonlijke gesprek zullen veel vragen en opmerkingen de revue passeren, als geïnteresseerd luisteraar horen wij graag waar uw passie ligt, wat uw drijfveer is en waar uw energie vandaan komt, waar u echt blij van wordt maar ook waar volgens u de knelpunten zitten en waar (extra) winst te behalen valt.

Het intake gesprek is de eerste basis van Dé Oplossing die u nieuwe inzichten en successen zullen brengen.

Bent u klaar voor innovatieve oplossingen die échte resultaat opleveren ?

Onderzoek Kennis is macht

Gedegen onderzoek vormt de basis voor Dé Oplossing.
Een bedrijfs- markt- en concurrentieonderzoek incl. bedrijfsanalyse op locatie vormt de kennis voor innovatieve oplossingen en maximaal haalbaar rendement.

Het onderzoek om tot Dé Oplossing te komen is opgesplitst in onderstaande onderzoeken:

Bedrijfs vooronderzoek
Op basis van de intake doen wij verder onderzoek naar uw firma, uw doelgroep, product of dienst, huidige (verkoop) strategie, bekendheid, marketing inzet en internet uitingen en nemen deze grondig onder de loep om zo een goed beeld te kunnen krijgen van uw huidige stand van zaken.
Markt- en concurrentieonderzoek
Met de gegevens van de intake en vooronderzoek gaan wij kijken naar de markt waarin u zich begeeft en en kijk uitvoering naar de concurrentie binnen uw marktsegment.
Bij het marktonderzoek bekijken we verschillende zaken zoals vraag en aanbod en bij het concurrentieonderzoek kijken we naar uw concurrenten en hoe zij in de markt staan, de markt benaderen, zich uiten en hoe hun werkwijze is.
Persoonlijk bedrijfsbezoek op locatie
Met ons persoonlijk bedrijfsonderzoek komen wij bij u op locatie en informeren bij verschillende medewerkers binnen de organisatie om zo een helder praktijk beeld te kunnen vormen n.a.v. de voorgaande onderzoeken. Onze interesses liggen vooral bij de huidige werkwijze, waarom bepaalde zaken nu zo gedaan worden, pijnpunten die nu bekend zijn en ideeën over verbeterpunten en waarom sommige verbeteringen nog niet zijn doorgevoerd. Op basis van een nieuw gesprek met u, uw management team (MT) en/of directie verzamelen wij zoveel mogelijk informatie uit de praktijk inzake missie, visie en strategie en probeer zoveel mogelijke doelen in kaart te brengen.

Dé Oplossing ligt binnen handbereik,
pakt u deze unieke kans aan?

Presentatie van de oplossing

Maximale groei en winst zonder onnodige investeringen en inzet van extra personeel.

Na aanleiding van de intake en verschillende (voor) onderzoeken presenteert Digital Sales Support u, uw management team en/of directie Dé Oplossing voor verbeteringen, optimalisatie, innovatie, maximale winst en haalbare doelstellingen voor een gezonde toekomst van uw bedrijf, firma of organisatie.

Onze oplossingen zijn doelgericht en zorgen voor een betere (werk) structuur, vereenvoudiging van (verkoop en logistieke) processen en zorgen voor meer omzet zonder inzet van extra personeel of grote investeringen. Door te zaaien bij Ondernemen 2.0. plukt u direct de vruchten en werkt u plezierig en op een energievolle vernieuwende manier.

Het plan voor uw professionaliseringsslag is een feit!

Hands-on uitvoering

Perfecte uitvoering van Dé Oplossing.

Op basis van “Dé Oplossing in 1 dag” geïnventariseerde pijnpunten, wensen, missie, visie en strategie maak ik een hands-on plan van aanpak voor de daadwerkelijke uitvoering.

In een presentatie aan u, uw management team en/of directie komen we tot een 100% goedgekeurd plan van aanpak dat direct door eigen mensen tot uitvoering kan worden gebracht.

Indien gewenst starten wij, na uw goedkeuring van gemaakte project afspraken, direct met de volledige uitvoering van het plan van aanpak en dragen wij de zorg voor het perfect verlopen van het gehele innovatieproces. Op professionele wijze zetten we gemaakte plannen in werkende oplossingen en ontzorg u met de uitvoering.

Wat u gaat doen?, helemaal niets, doordat u Digital Sales Support verantwoordelijk maakt voor de gehele uitvoering kunt u zich weer bezighouden met uw dagelijkse gang van zaken. Volgens vooraf gestelde dagdelen, dagen of project termijn wordt de uitvoering naar volle tevredenheid aan u opgeleverd.

U heeft dus geen zorgen maar enkel innovatieve oplossingen
met top resultaat !

Training & coaching

Inspirerende training, coaching en begeleiding voor enkel nog TOP RESULTAAT !

De positieve veranderingen van het innovatieproces kunnen een andere denkwijze vergen of manieren van werken met zich mee brengen die voor u, uw medewerkers en/of organisatie training, coaching en begeleiding behoeven om er zeker van te zijn dat de vernieuwing intern perfect wordt uitgevoerd.

Onze persoonlijke en inspirerende trainingen en coaching kunnen bij veranderingen nieuwe inzichten geven, nieuwe denkwijze creëren (omdenken), ondersteuning en begeleiding bieden in het oppakken en uitvoeren van de nieuwe innovatieve werkwijze. Op basis van uw innovatie investering in “Dé Oplossing”, uitvoering en training bent u verzekerd van het maximale rendement en TOP RESULTAAT!

Na een training werkt u enkel nog met professionals!

Onderhoud voor
Top resultaat

Zo behaalt u het maximaal rendement uit Dé Oplossing.

Om het maximale rendement uit uw oplossing en de uitvoering van het innovatieproces te behalen is onderhoud een welkome en noodzakelijk ontzorgende oplossing. In de praktijk blijkt helaas dat mensen en organisaties snel terugvallen in oude geldverslindende gewoontes ondanks de uitgevoerde innovatieve oplossingen.

Als mentor (begeleider) helpen wij u en uw organisaties om op het juiste spoor te blijven, dit om voor u het maximaal gewenste resultaat te behalen. Met de vinger aan de pols volgen wij het algehele verloop van het vooraf bepaalde en geïmplementeerde innovatieplan en de uitvoering hiervan. Op vooraf bepaalde dagdelen en/of dagen verzorgen wij het onderhoud, begeleiding bij de uitvoering, rapporteren en sturen indien nodig bij. Wij ontzorgen u in uw dagelijkse gang van zaken en u bent verzekerd van maximaal resultaat uit uw innovatie investering.

Ook bij uw bedrijf behalen wij het maximale rendement!

Persoonlijke intake

Om een perfect werkend plan te kunnen ontwikkelen die u topresultaten gaan opleveren dienen wij ons in te leven in uw zakelijke denkwijze, missie, visie, strategie en toekomst wensen, hierbij starten we met een persoonlijke intake.

Tijdens dit persoonlijke gesprek zullen veel vragen en opmerkingen de revue passeren, als geïnteresseerd luisteraar horen wij graag waar uw passie ligt, wat uw drijfveer is en waar uw energie vandaan komt, waar u echt blij van wordt maar ook waar volgens u de knelpunten zitten en waar (extra) winst te behalen valt.

Het intake gesprek is de eerste basis van Dé Oplossing die u nieuwe inzichten en successen zullen brengen.

Bent u klaar voor innovatieve oplossingen die échte resultaat opleveren?

Onderzoek
Kennis is macht

Gedegen onderzoek vormt de basis voor Dé Oplossing.
Een bedrijfs- markt- en concurrentieonderzoek incl. bedrijfsanalyse op locatie vormt de kennis voor innovatieve oplossingen en maximaal haalbaar rendement.

Het onderzoek om tot Dé Oplossing te komen is opgesplitst in onderstaande onderzoeken:

Bedrijfs vooronderzoek
Op basis van de intake doen wij verder onderzoek naar uw firma, uw doelgroep, product of dienst, huidige (verkoop) strategie, bekendheid, marketing inzet en internet uitingen en nemen deze grondig onder de loep om zo een goed beeld te kunnen krijgen van uw huidige stand van zaken.
Markt- en concurrentieonderzoek
Met de gegevens van de intake en vooronderzoek gaan wij kijken naar de markt waarin u zich begeeft en en kijk uitvoering naar de concurrentie binnen uw marktsegment.
Bij het marktonderzoek bekijken we verschillende zaken zoals vraag en aanbod en bij het concurrentieonderzoek kijken we naar uw concurrenten en hoe zij in de markt staan, de markt benaderen, zich uiten en hoe hun werkwijze is.
Persoonlijk bedrijfsbezoek op locatie
Met ons persoonlijk bedrijfsonderzoek komen wij bij u op locatie en informeren bij verschillende medewerkers binnen de organisatie om zo een helder praktijk beeld te kunnen vormen n.a.v. de voorgaande onderzoeken. Onze interesses liggen vooral bij de huidige werkwijze, waarom bepaalde zaken nu zo gedaan worden, pijnpunten die nu bekend zijn en ideeën over verbeterpunten en waarom sommige verbeteringen nog niet zijn doorgevoerd. Op basis van een nieuw gesprek met u, uw management team (MT) en/of directie verzamelen wij zoveel mogelijk informatie uit de praktijk inzake missie, visie en strategie en probeer zoveel mogelijke doelen in kaart te brengen.

Dé Oplossing ligt binnen handbereik,
pakt u deze unieke kans aan?

Presentatie van
de oplossing

Maximale groei en winst zonder onnodige investeringen en inzet van extra personeel.

Na aanleiding van de intake en verschillende (voor) onderzoeken presenteert Digital Sales Support u, uw management team en/of directie Dé Oplossing voor verbeteringen, optimalisatie, innovatie, maximale winst en haalbare doelstellingen voor een gezonde toekomst van uw bedrijf, firma of organisatie.

Onze oplossingen zijn doelgericht en zorgen voor een betere (werk) structuur, vereenvoudiging van (verkoop en logistieke) processen en zorgen voor meer omzet zonder inzet van extra personeel of grote investeringen. Door te zaaien bij Ondernemen 2.0. plukt u direct de vruchten en werkt u plezierig en op een energievolle vernieuwende manier.

Het plan voor uw professionaliseringsslag is een feit!

Hands-on uitvoering

Perfecte uitvoering van Dé Oplossing.

Op basis van “Dé Oplossing in 1 dag” geïnventariseerde pijnpunten, wensen, missie, visie en strategie maak ik een hands-on plan van aanpak voor de daadwerkelijke uitvoering.

In een presentatie aan u, uw management team en/of directie komen we tot een 100% goedgekeurd plan van aanpak dat direct door eigen mensen tot uitvoering kan worden gebracht.

Indien gewenst starten wij, na uw goedkeuring van gemaakte project afspraken, direct met de volledige uitvoering van het plan van aanpak en dragen wij de zorg voor het perfect verlopen van het gehele innovatieproces. Op professionele wijze zetten we gemaakte plannen in werkende oplossingen en ontzorg u met de uitvoering.

Wat u gaat doen?, helemaal niets, doordat u Digital Sales Support verantwoordelijk maakt voor de gehele uitvoering kunt u zich weer bezighouden met uw dagelijkse gang van zaken. Volgens vooraf gestelde dagdelen, dagen of project termijn wordt de uitvoering naar volle tevredenheid aan u opgeleverd.

U heeft dus geen zorgen maar enkel innovatieve oplossingen
met top resultaat !

Training & coaching

Inspirerende training, coaching en begeleiding voor enkel nog TOP RESULTAAT !

De positieve veranderingen van het innovatieproces kunnen een andere denkwijze vergen of manieren van werken met zich mee brengen die voor u, uw medewerkers en/of organisatie training, coaching en begeleiding behoeven om er zeker van te zijn dat de vernieuwing intern perfect wordt uitgevoerd.

Onze persoonlijke en inspirerende trainingen en coaching kunnen bij veranderingen nieuwe inzichten geven, nieuwe denkwijze creëren (omdenken), ondersteuning en begeleiding bieden in het oppakken en uitvoeren van de nieuwe innovatieve werkwijze. Op basis van uw innovatie investering in “Dé Oplossing”, uitvoering en training bent u verzekerd van het maximale rendement en TOP RESULTAAT!

Na een training werkt u enkel nog met professionals!

Onderhoud voor
Top resultaat

Zo behaalt u het maximaal rendement uit Dé Oplossing.

Om het maximale rendement uit uw oplossing en de uitvoering van het innovatieproces te behalen is onderhoud een welkome en noodzakelijk ontzorgende oplossing. In de praktijk blijkt helaas dat mensen en organisaties snel terugvallen in oude geldverslindende gewoontes ondanks de uitgevoerde innovatieve oplossingen.

Als mentor (begeleider) helpen wij u en uw organisaties om op het juiste spoor te blijven, dit om voor u het maximaal gewenste resultaat te behalen. Met de vinger aan de pols volgen wij het algehele verloop van het vooraf bepaalde en geïmplementeerde innovatieplan en de uitvoering hiervan. Op vooraf bepaalde dagdelen en/of dagen verzorgen wij het onderhoud, begeleiding bij de uitvoering, rapporteren en sturen indien nodig bij. Wij ontzorgen u in uw dagelijkse gang van zaken en u bent verzekerd van maximaal resultaat uit uw innovatie investering.

Ook bij uw bedrijf behalen wij het maximale rendement!

Free Sales-Scan

Digital Sales Support biedt u een vrijblijvende business scan aan waarmee u een verfrissende kijk krijgt in uw verdienmogelijkheden.

Wij inventariseren samen met u de bekende, onbekende en aankomende pijnpunten binnen uw organisatie, product of dienst om zo een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken en mogelijke verbeterpunten.

Op basis van de uitkomsten presenteren wij u de innovatieve oplossingen en bespreken we een verbeterplan waarmee u succesvoller de toekomst in kunt zonder onnodige investering of inzet van extra personeel.

2 + 4 =

Free Sales-Scan

Digital Sales Support biedt u een vrijblijvende business scan aan waarmee u een verfrissende kijk krijgt in uw verdienmogelijkheden.

Wij inventariseren samen met u de bekende, onbekende en aankomende pijnpunten binnen uw organisatie, product of dienst om zo een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken en mogelijke verbeterpunten.

Op basis van de uitkomsten presenteren wij u de innovatieve oplossingen en bespreken we een verbeterplan waarmee u succesvoller de toekomst in kunt zonder onnodige investering of inzet van extra personeel.

3 + 10 =

We delen graag de
koffiepauze met u!

Waar de tijd schaars is, is koffie een absolute noodzaak.
Tijdens uw koffiepauze laten we ons graag uitnodigen om informeel kennis te maken.
Kort en krachtig!

Contact

Boulevard 1945 – 3
7511 AA ENSCHEDE

+31-850653071
info@digitalsalessupport.nl

We delen graag de koffiepauze met u!

Waar de tijd schaars is, is koffie een absolute noodzaak.
Tijdens uw koffiepauze laten we ons graag uitnodigen om informeel kennis te maken.
Kort en krachtig!

Contact

Boulevard 1945 – 3      7511 AA ENSCHEDE

+31-850653071
info@digitalsalessupport.nl

WhatsApp chat